piątek, 20 października 2017

O stylu słów kilka/ Does the coat make the man?

O stylu słów kilka/ Does the coat make the man?

 
PL Dziś zamieszczam mały look z jeansami w roli głównej, który jest pretekstem do przedstawienia pewnej myśli, która ostatnio wpadła mi do głowy. Za przykład weźmy własnie te jeansy. Wiem, jak rożne są opinie na ich temat, zwłaszcza tych o luźniejszym kroju, w męskim stylu czy z dziurami. Wiem jak przez parę spodni, garsonkę czy kolorowe włosy można zostać zaszufladkowanym. Osobiście uważam, że takie generalizacje są największym wrogiem kreowania własnego stylu, zwłaszcza w naszym kraju gdzie wciąż tak nieśmiało podchodzimy do eksperymentowania z ubiorem. Siła indywidualnego stylu polega na odzwierciedleniu swojej osobowości znacznie częściej niż nam się wydaje. Nie bez przyczyny stare porzekadło, ,,Jak Cie widzą tak Cie piszą"funkcjonuje po dziś dzień. Co więcej, wcale nie rozchodzi się o niewyprasowaną koszulę czy poplamioną sukienkę. Niezależnie od naszej woli ubiór stanowi integralną część naszej osobowości, tak jak kiedyś świadczył o statusie społecznym czy zasobności portfela. Mówi o nas, zanim nawet otworzymy usta. 
A gdzie w tym wszystkim jest moda?  
Cóż, jest ona tylko jednym z licznych narzędzi, współtworzącym styl. Sezonowe trendy, szafa mamy czy filmowe inspiracje stanowią elementy tej codziennej układanki i wysyłają komunikat na temat naszego charakteru, smaku czy nawet nastroju.

Może nie szata zdobi człowieka, ale na pewno dużo o nim mówi.


EN Today a small look starring flare jeans. I know how different opinions are about them, especially those with looser cut, boyfriend style or with a bunch of irregular holes. I know how through a pair of pants, an extravagant dress or uncommonly colored hair one can be pigeonholed. Personally, I think such generalizations are the greatest enemy when it comes to creating a style of our own, especially in Poland, where we are still too shy about experimenting with clothes. The power of individual style is reflected in our personality more often than we even think. Not without reason, the old saying, "Fine feathers make fine birds", still works. Regardless of our opinion on that subject, the clothes are an integral part of the personality in the same way as they used to determine one’s social status or wealth. The style speaks of us before we even open our mouth.
But where is the fashion in all this?
Well, it's just one of the many tools that create the style. Seasonal trends, mom’s vintage closet or movie inspirations are the elements of this everyday puzzle and inform about our character, taste or even mood.

Maybe the coat doesn’t make the man, but for sure it tells a lot about him.

IT Oggi ho messo un piccolo look con i jeans nel ruolo principale. So come sono diverse le opinioni su di loro, specialmente quelle con stile più rilassato, stile maschile o con buchi. So come attraverso un paio di pantaloni, una valigia o capelli colorati possono essere incasellati. Personalmente, penso che tali generalizzazioni siano il più grande nemico della creazione di uno stile tutto nostro, specialmente in Polonia, dove abbiamo ancora così timidi nello sperimentare con i vestiti. Il potere dello stile individuale si riflette nella nostra personalità più spesso di quanto pensiamo. Non senza ragione en Polonia ancora funziona il vecchio detto: "Come vedi che scrivi". Non si tratta di una camicia intransigente o di un vestito macchiato. Indipendentemente dalla nostra volontà, l'abito è parte integrante della nostra personalità, come una volta riguardava lo status sociale o la ricchezza del portafoglio. Parla di noi prima ancora di aprire le nostre bocche.
E dov'è la moda in tutto questo?
Bene, è solo uno dei tanti strumenti che compongono lo stile. Tendenze stagionali, la guardaroba di mamma, ispirazioni al cinema sono gli elementi di questo puzzle quotidiano e inviano un messaggio sul nostro personaggio, gusto o persino umore.

Forse non è una veste che abbellisce un uomo, ma ne sta sicuramente parlando.

 Jeans (+) People
Tunika/Tunic/Tunica  No name
Buty/Shoes/Zapatos Rylko
Torebka/Bag/Borsa  Sisley
PIERŚCIONKI/Rings/Anelli  Iam
Bransoletka/Bracelet/Braccialetto W.Kruk 
Copyright © 2016 lacinemoda , Blogger